วัดพระธรรมกาย นคร เมลเบิร์น

วัดพระธรรมกาย นคร เมลเบิร์น

เราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี

พิธีถวายโคมมาฆประทีป เพื่อใช้จุดในวันมาฆบูชา

Maka Puja

ทีปโท โหติ จกฺขุโท ผู้ให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักษุ

ผู้ถวายโคมมาฆประทีป เพื่อใช้จุดบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมมีอานิสงส์ทำให้เป็นผู้มีดวงตาสดใส ได้ทิพยจักษุมีรัศมีกายสว่างไสว เป็นผู้รู้คุณพระรัตนตรัย ทำให้มีศรัทธามั่นคง มีสติปัญญาเฉลียว ฉลาด แตกฉานในสรรพวิชา ทั้งทางโลกและทางธรรม ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม (ข้อความจาก www.dmc.tv)

ในคืนวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ภาพแห่งเปลวประทีปธรรม ได้ถูกจุดขึ้นพร้อมกันนับแสนดวง เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญกัลยาณมิตร และสาธุชนทั่วโลก ได้ร่วมพิธีถวาย “กองทุนโคมมาฆประทีป” เพื่อใช้ประกอบพิธีจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชา โดยถวายในวันอาทิตย์ที่ 10 และ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 11.00 น.ณ วัดพระธรรมกาย นครเมลเบิร์น

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : กัลฯ กมลทิพย์ (หนึ่ง) โทรศัพท์ 0457 164 561

 

    

Leave a Reply